litecoin having

Bên cạnh bất ổn về kinh tế và thương mại hiện tại thì sự kiện halving đang được các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại tăng trưởng lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có cái nhìn khách quan về kỳ vọng này, chúng ta hãy cùng nhau xem các thống kê...
Read More