Bitcoin

Brexit không thỏa thuận và tác động lên Bitcoin Đêm 04/09, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận và bác bỏ đề xuất tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 tới của Thủ tướng Boris Johnson. Thủ tướng Johnson cho rằng, dự luật mới được thông...
Read More
Nhà phân tích kết luận nếu bạn đã mua Bitcoin vào bất kỳ ngày nào trong lịch sử 10 năm của đồng tiền này, có đến 97,5% khả năng bạn đã kiếm được lợi nhuận. Nguồn: Twitter. Bitcoin không biến động như chúng ta vẫn tưởng Khi mức độ phổ biến của Bitcoin tăng lên, ngay cả...
Read More
Cuba sử dụng Bitcoin ngày càng nhiều Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, người dân Cuba phải chịu lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện có một phương pháp để né tránh các giới hạn về thương mại này. Và Bitcoin hay cryptocurrency nói chung là nhân tố...
Read More