Altcoin

Theo nhà phân tích kinh tế Alex Krüger, tỷ lệ lạm phát tăng cao và hiệu suất giá kém đối với một số Altcoin có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chia sẻ của Krüger dựa vào số liệu do ViewBase phát hành. Đây là một nền tảng cung cấp thông tin về tình trạng...
Read More