Tin tức

While Bitcoin and other top cryptos grasp all the attention, crypto enthusiasts may overlook promising solutions offered by less popular players. Here’s the review of ILCoin – a coin that boasts more and more attention lately. Photo: Real ILCoin Dev Team / Facebook As the market is going through difficult times, it’s natural to retrospect....
Read More
The modern world is full of individuals with innovative ideas about how to develop game-changing technologies for the future. With more efficient and cheaper solutions being offered for problems, the present methods are likely to become obsolete soon, leaving no room for companies that struggle to adapt to faster ways to survive in the market....
Read More
When a founder decides to launch a business the thought of impacting the world is usually mixed in with their desire to move faster and build quicker, at least before someone else introduces a similar idea. But being outside of Silicon Valley creates unique situations both positive and negative.  There are a few markets that attract and...
Read More
Blockchain technology has the potential to change the world and disrupt numerous industries with its positive features like increased security, transparency, traceability, and decentralization. Cryptocurrencies are one great example of the possible use-cases of blockchain technology. They allow us to send and receive inexpensive transactions anywhere in the world in 24/7/365, ignoring the bank holidays,...
Read More
Brexit không thỏa thuận và tác động lên Bitcoin Đêm 04/09, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận và bác bỏ đề xuất tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 tới của Thủ tướng Boris Johnson. Thủ tướng Johnson cho rằng, dự luật mới được thông...
Read More
Nhà phân tích kết luận nếu bạn đã mua Bitcoin vào bất kỳ ngày nào trong lịch sử 10 năm của đồng tiền này, có đến 97,5% khả năng bạn đã kiếm được lợi nhuận. Nguồn: Twitter. Bitcoin không biến động như chúng ta vẫn tưởng Khi mức độ phổ biến của Bitcoin tăng lên, ngay cả...
Read More
Theo nhà phân tích kinh tế Alex Krüger, tỷ lệ lạm phát tăng cao và hiệu suất giá kém đối với một số Altcoin có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chia sẻ của Krüger dựa vào số liệu do ViewBase phát hành. Đây là một nền tảng cung cấp thông tin về tình trạng...
Read More
Cuba sử dụng Bitcoin ngày càng nhiều Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, người dân Cuba phải chịu lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện có một phương pháp để né tránh các giới hạn về thương mại này. Và Bitcoin hay cryptocurrency nói chung là nhân tố...
Read More