Ilcoin

Thuật toán SHA256: Định nghĩa SHA256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật mã.Thuật toán băm mật mã tạo ra các hàm băm không thể đảo ngược và duy nhất. Số lượng hàm băm có thể có càng...
Read More
Proof of Work (PoW) là gì ? Nhắc đến Proof of Work (PoW) là một thuật toán được sử dụng trong mạng lưới công nghệ Blockchain. Thuật toán Proof of Work (PoW) được dùng để xác nhận giao dịch và tạo ra các khối (block) mới. Chính vì thế các thợ đào Coin cạnh tranh...
Read More
Các thuật toán đồng thuận cho phép xác thực công bằng và minh bạch các giao dịch blockchain. Về cơ bản, họ có thể nói “có” hoặc “không” liên quan đến hiệu lực của một giao dịch và cho bạn biết nếu nó đã được xử lý.Các thuật toán này là một phần cơ bản...
Read More
The modern world is full of individuals with innovative ideas about how to develop game-changing technologies for the future. With more efficient and cheaper solutions being offered for problems, the present methods are likely to become obsolete soon, leaving no room for companies that struggle to adapt to faster ways to survive in the market....
Read More
When a founder decides to launch a business the thought of impacting the world is usually mixed in with their desire to move faster and build quicker, at least before someone else introduces a similar idea. But being outside of Silicon Valley creates unique situations both positive and negative.  There are a few markets that attract and...
Read More
“ILCoin là gì” ? ILCoin là một thay thế hiện đại cho Bitcoin được phát triển bởi ILCoin Dev Team. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SHA-256 và Giao thức C2P. ILCoin đã được ra mắt và được khai thác bởi một công ty khởi nghiệp trẻ và năng động, cam kết xây dựng và phát triển...
Read More