Dạy con làm giàu - 5. Để có sức mạnh về tài chính

Đây là cuốn sách dịch từ Rich dad’s retire young retire rich của tác giả Robert Kiyosaki. Cuốn sách là một tập trong Rich dad series, gồm: 1. Rich dad poor dad 2. Rich dad’s cashflow quadrant 3. Rich dad’s guide to investing 4. Rich dad’s rich kid smart kid 5. Rich dad‘s retire young retire rich 6. Rich dad’s prophecy 7. Rich dad’s success stories
6 g
Hình ảnh cho nhà cung cấp Dạy con làm giàu - 3. Để trở thành nhà đầu tư lão luyện
0936764433
Nhà cung cấp
bigboy

  Gọi điện
  • Long Biên
  • Hà Nội
  • Việt Nam

Mục lục
Phần 1: Sức mạnh đòn bẩy của trí óc
Chương 1: Làm thế nào để về hưu sớm và giàu
Chương 2: Tại sao phải về hưu càng sớm càng tốt
Chương 3: Làm thế nào tôi về hưu sớm
Chương 4: Làm thế nào để về hưu sớm
Chương 5: Sức mạnh đòn bẩy của trí óc
Chương 6: Bạn nghĩ rằng điều gì rủi ro?
Chương 7: Làm thế nào để làm việc ít mà kiếm nhiều tiền
Chương 8: Cách nhanh nhất để làm giàu: Tóm tắt về đòn bẩy trí óc
Phần 2: Sức mạnh đòn bẩy của kế hoạch
Chương 9: Kế hoạch của bạn nhanh cỡ nào?
Chương 10: Sức mạnh đòn bẩy của việc nhìn thấy một tương lai giàu có
Chương 11: Sức mạnh đòn bẩy của sự trung thực
Chương 12: Sức mạnh đòn bẩy của chuyện cổ tích
Chương 13: Sức mạnh đòn bẩy của sự rộng lượng
Phần 3: Sức mạnh đòn bẩy của hành động
Chương 14: Sức mạnh đòn bẩy của các thói quen
Chương 15: Sức mạnh đòn bẩy tiền của bạn
Chương 16: Sức mạnh đòn bẩy của bất động sản
Chương 17: Sức mạnh đòn bẩy của tài sản dưới dạng giấy tờ
Chương 18: Sức mạnh đòn bẩy của một công ty
Chương 19: Các thủ thuật
Chương 20: Bài kiểm tra cuối cùng
Phần 4: Sức mạnh đòn bẩy của bước đầu
Chương 21: Làm thế nào để tiếp tục

Chưa có đánh giá

Gửi
back to top